مقالات

اطفا حریق اسپرینکلر

25/ 11/ 96 : چهارشنبه

اسپرینکلر جزیی از سامانه پاششی اطفاء حریق است و زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود، آب را تخلیه می‌کند. اسپرینکلر آتش‌نشانی به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود و در هر سال در سراسر جهان بیش از ۴۰ میلیون اسپرینکلر نصب می‌گردد. در ساختمان‌هایی که توسط اسپرینکلر آتش حفاظت شده و دارای طراحی و نگهداری استاندارد باشد، بیش از ۹۹ درصد از آتش‌سوزی‌ها به تنهایی توسط اسپرینکلر کنترل می‌شود. بر اساس آمارهای منتشر شده ۳۷٪ از آتش‌سوزی‌ها با فعال شدن تنها یک اسپرینکلر، ۵۶٪ با فعال شده کمتر از ۳ اسپرینکلر و ۸۳٪ از حریق‌ها با کمتر از اسپرینکلر مهار شده‌اند؛ که این آمار نشان دهنده نقش بسیار مؤثر این دستگاه ساده می‌باشد؛در انگلستان تا کنون هیچ‌یک از ساختمان‌های مجهیز به سیستم اطفا حریق اسپرینکلر دچار خسارت‌های سنگین و مرگ ناشی از حریق نشده‌اند

دستورالعمل آتشنشانی حفاظت از ساختمانها در برابر حریق

18/ 11/ 96 : چهارشنبه

آتش سوزي حادثه ناگواري است كه هر روزه بسياري از ساختمانها اعم از مجتمع هاي مسكوني، اداري، كارخانجات و... را به كام خودمي كشد و گسترش آن همگام با گسترش صنعت و شهرسازي پيش مي رود. از سوي ديگر رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها باعث گسترش شهر و روي آوردن افراد به ساختمانهاي بلند و متراكم مي گردد. يك حادثه آتش سوزي در چنين ساختمانهايي مي تواند عواقب وخيم و خسارات جاني فراواني را به همراه داشته باشد. آمارهاي منتشر شده از سوي مراكز ذيصلاح حاكي از آن است كه سالانه مقادير فراواني از سرمايه هاي كشور بر اثر سوانحي از قبيل سيل، زلزله و آتش سوزي از بين مي رود و به موازات آن رقم عمده اي از نيروهاي انساني و امكانات كشور جذب مناطق آسيب ديده مي شود كه به بازسازي فوري نياز دارند، و انسانهاي بيگناهي كه در اين گونه حوادث جان خود را ازدست مي دهند، قسمت غيرقابل جبران اين حوادث را تشكيل مي دهند.

مجموعه استانداردهای اروپا برای لباس های حفاظتی

24/ 3/ 96 : چهارشنبه

مجموعه استانداردهای EN اروپا برای لباسهای حفاظتی

HSE سازمان های بین المللی

24/ 3/ 96 : چهارشنبه

WWW.OSHA.gov WWW.OSH.net www.ANSI.com www.ACGIH.org www.ISO.org www.ILO.org www.hse.gov.uk WWW.CDC.gov www.NFPA.org www.worksafebc.com WWW.CCOHS.ca www.ASSE.org WWW.CSSE.org WWW.AIHA.COM WWW.APHA.COM www.NIOSH.com WWW.NSC.ORG www.fpaa.com.au www.whscc.nf.ca

خلاء قانونی در حوزه ایمنی ساختمان‌های قدیمی

23/ 1/ 96 : چهارشنبه

رئیس کمیته ویژه حادثه ملی پلاسکو گفت: هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ایمنی ساختمان های قدیمی و مهم را بر عهده ندارد.