ایزویکو

23/ 3/ 96 : سه شنبه

Tank Safety Shower & Eye Wash

دوش های ایمنی استنلس استیل دارای مخزن و سیستم خودکار جهت سکوهای نفتی 17 ، 18 ، 19 و 21 پارس جنوبی