سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

30/ 11/ 96 : دوشنبه

Fire Hydrant

شیرهای ایستاده آتش نشانی و تامین قطعات و تجهیزات جانبی(کوپلینگ و اتصالات)شیرهای ایستاده آتش نشانی(هایدرانت) در شهر تهران