شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

30/ 11/ 96 : دوشنبه

rim seal foam pourer,foam chamber

منطقه ایلام: rim seal foam pourer , foam chamber

منطقه بوشهر: foam chamber

منطقه اصفهان: foam chamber

منطقه خرم آباد: foam chamber

منطقه مشهد: rim seal foam pourer