بلدر تانک آتش نشانی

  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels

بلدر تانک فوم آتش نشانی از تجهیزات کلیدی سیستم اطفای حریق فوم می باشد که وظیفه تامین محلول اطفایی را برای شبکه اطفای حریق دارد.غشای لاستیکی داخل بلدر تانک محل ذخیره سازی کنسانتره فوم(ماده اصلی اطفا کننده آتش در سیستم اطفای حریق فوم)می باشد و میکس کردن کنسانتره با آب را بر اساس نرخ میکس کردن قابل تنظیم بر روی دستگاه(این مقدار بر اساس طراحی های سیستم اطفا مشخص می شود) به وسیله پروپرشنر دستگاه انجام می شود.بلدر تانک آتش نشانی با فشار هیدرولیک جریان آب شبکه عمل کرده و لذا نیاز به هیچ نیروی محرکه خارجی ندارد و این از مزایای بزرگ این تجهیز در شبکه اطفای حریق می باشد.


Model No. IMF-BFP
Inlet Connection َANSI 150 RF Flanged
Pressure Rating up to 14 barg
Nominal Size 250 لیتر تا 10000 لیتر
Test Pressure 24barg
Flange Drilling #150
  • بلدر تانک فوم آتش نشانی از تجهیزات کلیدی یک سیستم اطفای حریق اتوماتیک آبی و فوم می باشد و بنابراین در تمام اماکنی که نیاز به سیستم اطفای حریق اتوماتیک آبی یا فوم دارند کاربرد اساسی دارد.نظیر پالایشگاه ها،سایت های پتروشیمی،سکوهای نفتی،پایانه ها و مخازن نفتی،انبارهای صنایع شیمیایی و سلولزی،صنایع رنگ و خودروسازی ها و... عدم نیاز به نیروی محرکه خارجی(تامین شدن نیروی محرکه با جریان آب ورودی به سیستم)موجب محبوبیت این تجهیز در بین تجهیزات اطفای حریق اتوماتیک شده است
  • دریافت فایل دیتا شیت