نازل فوم

  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels

نازل های فوم آتش نشانی برحسب شرایط محیطی و نوع خوراک ورودی از جنس برنز(آلیاژ های مس) و آلومینیوم ساخته می شوند.


Model No. IMF-FN100
Inlet Connection 4inch ANSI BS363 و 2.5inch
Pressure Rating 7
Nominal Size 4 اینچ - 2.5 اینچ - 3 اینچ
Test Pressure 12
Flange Drilling ANSI BS363