تعمیرات شیر هیدرانت آتش نشانی

  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels

شیر های آتش نشانی (هیدرانت)پرکاربردترین تجهیز آتش نشانی در عملیات های اطفا حریق شهری و کارخانجات و مجموعه های بزرگ صنعتی می باشند.با توجه به فراوانی این تجهیز در شبکه های اطفای حریق کشور و وجود هیدرانت های قدیمی در سطح شهرها،نیاز به تعمیرات و خدمات جانبی این محصول بسیار احساس می شود.ساختار شیرهای های آتش نشانی به گونه ای است که فشار آب آتش نشانی در تمام مدت به روی شیر اعمال می شود و لذا بازرسی و تست های دوره ای این شیر بسیار حائز اهمیت می باشد.


Model No. -
Inlet Connection -
Pressure Rating -
Nominal Size -
Test Pressure -
Flange Drilling -
  • انجام تست و بازرسی های دوره ای شیر هیدرانت.تعویض کلیه قطعات داخلی شیر.رفع ایرادات عملکردی و آب بندی شیر.تعویض بدنه شیر هایدرانت
  • دریافت فایل دیتا شیت