خدمات تعمیرات و نگهداری سیستم اعلام حریق و اطفای حریق اتوماتیک

  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels

جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستم های اطفای حریق اتوماتیک و اعلام حریق انجام بازرسی های دوره ای در طول سال الزامی می باشد.در این مورد هیچ تفاوتی میان مراکز صنعتی و ساختمان های مسکونی وجود نداشته و انجام بازرسی دوره ای یک الزام استانداردی می باشد.شرکت مهندسی ایمن مهان آریا با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود در این زمینه اقدام به ارائه کلیه خدمات تعمیرات و نگهداری و بازرسی و تست دوره ای سیستم های اعلام و اطفا حریق نموده است.


Model No. -
Inlet Connection -
Pressure Rating -
Nominal Size -
Test Pressure -
Flange Drilling -
  • انجام بازرسی ها و تست های دوره ای سیستم اعلام حریق اماکن مسکونی و کارخانجات.تعمیرات و تعویض قطعات سیستم های اعلام و اطفای حریق اتوماتیک.عقد قرارداد خدمات نگهداری تجهیزات با مراکز صنعتی و ارائه انواع آموزش های لازم
  • دریافت فایل دیتا شیت