کنسانتره فوم

  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels
  • Access Panels

کف آتش نشانی (AFFF) یک کف آتش نشانی خاصی می باشد که در آتش های ایجاد شده توسط مایعات قابل اشتعال، مثل الکل ها، هیدروکربن های اکسیژنه، مونومور ها و دیگر حلال های آلی، بکار برده میشود. مشخصه منحصر به فرد آن بخاطر تشکیل یک پوشش مقاوم و انعطاف پذیر هنگام تماس با سطح مایع در حال اشتعال می باشد.این نوع فوم مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل فوم ساز مصنوعی است.این فوم ها با تشکیل یک فیلم آبی می توانند آتش را خاموش کنند.این فیلم لایه نازکی از محلول فوم است که به سرعت روی سطح سوخت هیدروکربن پخش شده و آتش را در مدت کوتاهی خاموش می کند.این لایه کشش سطحی محلول فوم را کاهش می دهد تا بتواند سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش دهد..خاصیت سیالیت این فوم اجازه می دهد تا سریعا ً پیرامون موانع جریان یابد.AFFF های استاندارد را می توان به طور پیش ترکیب شده به کار برد.این فوم ها با عامل خاموش کننده پودری سازگارند و با آب دریا و آب شیرین نیز قابل استفاده هستند .گرچه برای استفاده بهینه ،باید از نازل هواکش Aspirating استفاده کرد اما با نوع غیر هواکشی نیز سازگار است.


Model No. IMF-FA
Inlet Connection -
Pressure Rating -
Nominal Size -
Test Pressure -
Flange Drilling -